...

Selge bolig i Spania 2024: Komplett guide

Hva innebærer det å selge bolig i Spania? Hvor lang tid pleier det å ta? Hvilke kostnader og skatter må betales? I denne guiden kan du lese mer om å selge bolig i Spania og markedsutsiktene for 2023.

Når det gjelder å selge eiendom i Spania, er det mye å ta hensyn til. Er det et godt tidspunkt å legge ut boligen din for salg nå? Hvilke skritt er involvert? Hvor mye må du betale i gebyrer og skatter? Nedenfor dykker vi inn i analytikerens forutsigelser og tilbyr en omfattende guide til hvordan man kan selge bolig i Spania.

Er nå et godt tidspunkt å selge eiendom i Spania?

I en artikkel fra Spanish Property Insight diskuteres spådommer fra Gonzalo Bernardos, en økonomiprofessor og ekspert på det spanske eiendomsmarkedet. Bernardos forutser en utfordrende periode for det spanske eiendomsmarkedet i løpet av det neste året, med en forventet bedring i andre halvdel av 2024. Han spår et fall på 15% i salg i år sammenlignet med forrige år og forventer en nedgang på 10% i salget og 3% boligprisnedgang i 2024. Denne nedturen skyldes strammere vilkår for boliglån og en reduksjon i husholdningenes kjøpekraft, til tross for en økonomi som ikke trekker seg sammen og økende turisme.

Det trekkes frem at renteoppgangen fører til at banker reduserer sin eksponering mot eiendomsmarkedet og forventer høyere mislighold på boliglån. Dette skiftet har økt markedsandelen av utenlandske kjøpere, spesielt i byer som Barcelona og Madrid, der lokal etterspørsel har avtatt.

Artikkelen tar også for seg bredere økonomiske problemstillinger som påvirker Europa og USA, som Bernardos tror vil føre til fallende renter neste år, noe som vil hjelpe boligmarkedets gjeninnhenting.

Hvordan selge en eiendom i Spania? (steg for steg guide)

Hvis du skal selge bolig i Spania, hvordan er prosessen? Her forteller vi om hele prosessen, helt fra å velge en megler til å signere kontrakten.

Finne en eiendomsmegler

Hvis du har planer om å selge bolig i Spania, har meglere lokal kunnskap og ekspertise og kan gi råd om hvilken pris man burde gå ut i markedet med. Megleren vil også ta seg av visningene av boligen.

Det kan være lurt å velge en megler med erfaring og utenlandske kontakter. Dette er særlig en god ide om din bolig befinner seg i et område som tiltrekker seg utenlandske kjøpere. Det kan være lurt å sjekke referanser fra tidligere kunder megleren har hjulpet med å selge.

Det er også mulig å selge boligen sin privat, men da må man selv stå for all markedsføring og finne en kjøper.

Markedsføre eiendommen

Eiendomsmegleren spiller en sentral rolle i annonseringen av huset. Når boligen skal legges ut for salg er det lurt å sørge for å style boligen slik at den blir representabel til bildene skal taes.

Få tak i en advokat

Når man skal selge bolig i Spania så er det lurt å ha en advokat som kan ta seg av det juridiske rundt salget. Man kan enten finne en advokat selv, eller så har de fleste eiendomsmeglerne tips til advokat du kan bruke ved salget av boligen i Spania.

Velg en notarius

En notarius spiller en sentral (og nøytral) rolle når du skal selge din bolig i Spania. Hvordan? De håndterer papirarbeid, skatter og registrering av salget. Når du aksepterer et tilbud, er det på tide å bli enig om en notarius med kjøperen din. Det er omtrent 3000 notariuser i Spania. Prisen de tar er lik. Når man blir enig med kjøper om en pris, så drar kjøper til notarius og betaler inn et reservasjonsbeløp. Når dette er betalt “taes” eiendommen av markedet.

Forbered nødvendige dokumenter

Når du selger eiendommen din i Spania, trenger du å fremlegge følgende dokumenter:

Eiendoms skjøte (Title deed)

Kvitteringer for lokal kommunal eiendomsskatt

Kopier av nylige regninger for offentlige tjenester som vann og strøm

Detaljer om sameiets vedtekter

Energi sertifikat

Sertifikat for boliglånbalanse

Liste over gjenstander inkludert i salget (møbler osv.)

ID papirer

Signere depositums kontrakt

Etter reservasjonen er betalt utfører kjøperens advokat en nødvendig due diligence, det neste steget å signere depositums kontrakt. Dette foreløpige papirarbeidet forberedes av advokaten til kjøper, og deretter signerer begge parter. På dette tidspunktet settes en overtakelsesdato.

Når den foreløpige kontrakten er signert, betaler kjøperen et depositum (vanligvis 10%), og bekrefter dermed sitt engasjement. Om kjøper trekker seg etter at depositumet er betalt får selger dette. Om selger trekker seg, må depositumet tilbakebetales til selger. I tillegg kan kjøper kreve ytterligere 10% tilbake fra selger.

Signere salgskontrakt og gjennomføre salget

For å fullføre salget av eiendommen din i Spania, holdes et møte mellom dere, kjøperen, og begge parters juridiske representanter. Notariusen deltar også. På dette stadiet signeres salgskontrakten og notaren informerer eiendomsregisteret om salget og sender over kopier av eiendomspapirene. Deretter overføres det endelige oppgjøret til deg, og kjøperen får nøklene.

Man kan gi advokaten fullmakt slik at man slipper å møte selv på notarius sitt kontor.

Kostnader ved salg av bolig i Spania

Som selger av en eiendom i Spania medfølger det en del kostnader. Her skal vi gjennomgå disse skattene og avgiftene for å gi et best mulig bilde av kostnadene som kommer når man skal selge bolig i Spania.

Prøv vår Kalkulator: HER!

Honorar til eiendomsmegler

Når man bruker eiendomsmegler ved salg av eiendom i Spania betaler man ofte mellom 4 og 6 prosent av salgsprisen i honorar til megleren.

Energisertifikat

For å kunne selge bolig i Spania må man ha energisertifikat på eiendommen. Dette sertifikatet koster som oftest mellom 150-300 EUR å få laget til eiendommen.

Kostnader til advokat

Det er viktig å bli enig med advokaten på forhånd hvor mye de skal ha for å gjøre jobben. Ofte koster det 1% av salgsverdien pluss merverdiavgift på 21%.

Plusvalia

“Plusvalia” er en skatt som pålegges ved salg av bolig i Spania. Skatten beregnes ut fra økningen i verdien av selve tomten (ikke bygningene eller strukturene på den) fra tidspunktet eiendommen ble kjøpt til den ble solgt. “Plusvalia” avhenger av hvor lenge man har eid eiendommen, beliggenheten, kommunale regler og økning i kadastal verdi (takstverdien) av tomten.

Gevinstskatt ved salg av eiendommen

Dersom man oppnår gevinst ved salg av boligen, betaler man som nordmann 19% skatt av gevinsten på salget. Her må det legges til at man kan trekke fra kostnader som eiendomsmeglers honorar, oppussing, transfer tax, advokatutgifter ved kjøp og salg med mer.

Hvor lang tid tar det å selge bolig i Spania?

I Spania tar det vanligvis mye lengre tid å selge bolig enn i Norge. En prosess kan fort ta 6 måneder eller mer avhengig av pris, hvor eiendommen ligger og andre forhold.

Sjekkliste: Hva må du gjøre for å selge eiendommen din i Spania?

Når du selger eiendommen din i Spania, trenger du en eiendomsmegler (med mindre det er et privat salg), en notarius, en advokat, og disse dokumentene:

Eiendompapirer

Kvitteringer for betalt lokal kommunal eiendomsskatt

Kopier av regninger for offentlige tjenester som strøm og vann

Detaljer om sameiets vedtekter

Energi sertifikat

Sertifikat for boliglån balanse

Liste over gjenstander som er inkludert i salget

ID papirer

Kostnadene ved salg av en eiendom i Spania kan variere ut ifra region og eiendom, men det er lurt å gjøre en beregning i begynnelsen, slik at du vet omtrent hva du kan forvente.

Hva er prosedyren for å selge en bolig i Spania?

Prosessen ved å selge bolig i Spania omfatter flere trinn: valg av eiendomsmegler, markedsføring av boligen, ansettelse av en advokat, avtale med en notarius, forberedelse av viktige dokumenter, inngåelse av en depositumskontrakt, og til slutt, signering og gjennomføring av salgskontrakten.

Hvilke dokumenter må jeg ha for å selge min bolig i Spania?

Nødvendige dokumenter inkluderer eiendommens skjøte, kvitteringer for eiendomsskatt, regninger for offentlige tjenester, sameiets vedtekter, energisertifikat, gjeldsbrev for boliglån, og en liste over objekter som er inkludert i salget, samt personlig identifikasjon.

Hva koster det å selge en bolig i Spania?

Utgifter ved salg inkluderer meglerhonorar, kostnader for energisertifikat, advokatgebyrer, plusvalia-skatt basert på tomteverdistigning, og kapitalgevinstskatt, hvor visse utgifter kan trekkes fra.

Hvor lang tid tar det å selge en bolig i Spania?

Salgsprosessen er ofte lengre enn i Norge, vanligvis rundt seks måneder eller mer, avhengig av ulike faktorer som eiendommens pris og plassering, samt markedssituasjonen.

Innholdsfortegnelse

Selge din bolig i Spania?
Bli kontaktet av inntil 3 av de beste lokale eiendomsmeglerne.

Planlegger du å kjøpe eller selge bolig?

Godt jobba!

Vi setter deg fortløpende i kontakt med de beste meglerne som vil hjelpe deg i mål med ditt ønske.

Lykke til!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.