...

Salg av boliger ned nesten 30% i Malaga, prisene fortsatt stabile

Malaga-provinsen, som omfatter den populære Costa del Sol, opplevde en dramatisk nedgang i boligsalg sammenlignet med tidligere år. Med kun 2,403 eiendomstransaksjoner, markerer dette den dårligste september måneden siden pandemien. Dette står i kontrast til tidligere år, hvor salg av boliger ofte har oversteget 3,000 enheter i samme måned.

Nasjonal nedgang i salg av boliger overskygget av lokale fall

Sammenlignet med den nasjonale trenden i Spania, er nedgangen i Malaga enda mer markant. Mens hele landet så en nedgang på 23.6% i eiendomstransaksjoner i september, med litt over 44,000 salg mot 57,700 året før, falt antallet salg i Malaga med nærmere 28%. Dette er et betydelig fall fra 3,331 salg av boliger i september året før. Enda verre er situasjonen i andre Andalucía-provinser som Cadiz og Cordoba, hvor nedgangen er rundt 35%.

Malagas svakeste september siden 2020

September 2023 markerte en spesiell nedgang for Malaga-provinsen, da den registrerte sitt verste salgsresultat siden 2020. I 2020 året ble det signert 2,251 boligtransaksjoner i september. Dette er tall som var høyere i både 2021 og 2022. Dette representerer en betydelig endring sammenlignet med perioden fra 2015, hvor salg av boliger varierte mellom 2,100 og 2,600.

Sammenligning med Spanias generelle boligmarked

Selv om hele Spania opplevde et nedslående september med det laveste antallet boligsalg siden 2020, var fjorårets transaksjonsvolum fortsatt høyere enn gjennomsnittet for perioden 2015 til 2019. Dette står i kontrast til Malagas situasjon, hvor nedgangen har vært mer betydelig.

Forskjellen mellom salg av nye og brukte boliger i Malaga

Det er en tydelig forskjell i hvordan markedet for nye boliger og brukte boliger har utviklet seg i Malaga. Nedgangen i salget av nye hjem i september var svakere. Med en reduksjon på 29%, sammenlignet med et fall på 27.5% for brukte boliger. Dette står i kontrast til det nasjonale bildet i Spania, hvor nedgangen for nye boliger var 19.6%, mens brukte boliger så en større nedgang på 24.5%.

Malaga-provinsen sammenlignet med hele Spania

Malaga-provinsen har opplevd en mer alvorlig tilbakegang i salg av boliger enn Spania som helhet i 2023. Fra januar til september så provinsen et fall på nesten 18% i boligsalg, fra 32,564 i 2022 til 26,723 i år. I hele Spania var denne nedgangen mindre dramatisk, på omkring 8.5%.

Større fall i nye boligsalg i Malaga

I perioden januar til september 2023, ble det registrert 5,208 transaksjoner med nye boliger i Malaga-provinsen, et fall på 26.4% fra samme periode året før. Dette utgjør en nedgang på 15.5% i nye boliger, eller 21,515 enheter. På nasjonalt nivå var nedgangen i salg av nye hjem begrenset til 4%, mens salg av brukte boliger falt med om lag 9.5%.

Stabile boligpriser tross nedgang i salg av boliger

Selv om det har vært en merkbar nedgang i antall boligtransaksjoner, ser det ikke ut til å ha påvirket boligprisene i Malaga-provinsen. Ifølge en rapport fra Idealista oversteg gjennomsnittsprisen per kvadratmeter 3,000 euro i oktober, noe som indikerer en økning på 0.4% månedlig og 11% årlig.

Innholdsfortegnelse

Selge din bolig i Spania?
Bli kontaktet av inntil 3 av de beste lokale eiendomsmeglerne.

Planlegger du å kjøpe eller selge bolig?

Godt jobba!

Vi setter deg fortløpende i kontakt med de beste meglerne som vil hjelpe deg i mål med ditt ønske.

Lykke til!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.