...

Utleie av feriebolig i Spania – Komplett guide 2024

Innholdsfortegnelse

Eier eller tenker på å kjøpe en bolig i Spania for å leie ut hele eller deler av året? Da er det en del ting det er viktig å tenke på. Ved utleie av feriebolig i Spania må man rapportere inn og betale skatt. Det kan være lurt å bruke et firma som driver med utleie av feriebolig i Spania. Denne guiden tar deg gjennom hva du trenger å tenke på om du ønsker å tjene penger på din leilighet eller ditt hus i Spania.

Tillater urbanisasjonen korttidsutleie av ferieboligen i Spania?

En del urbanisasjoner i Spania har valgt å putte inn regler om at man ikke kan bedrive utleie av feriebolig i Spania over korte perioder. Dette er derfor lurt å sjekke opp om urbanisasjonen har begrensninger på dette, før man eventuelt kjøper hus eller leilighet i Spania. Med korttidsutleie menes som oftest utleie som varer i mindre enn en måned. Noen urbanisasjoner opererer også med tre måneder som grense ved utleie av leilighet eller hus i Spania.

Spansk lovendring for å forhindre korttidsutleie

I henhold til en nylig endring i den spanske loven tillater artikkel 17.2 i Urban Rental Law urbanisasjonene å forby ferieutleie. Loven har til hensikt å tilby en løsning på problemene som har oppstått i en del urbanisasjoner ved mye korttidsutleie.

For å forby bruk av eiendommer til ferieutleie kreves det at 60% av eierne i urbanisasjonen stemmer for et forbud mot korttidsutleie feriebolig i Spania. De som ikke deltar på møtet regnes som at de stemmer for forslaget. Derfor er det etter årsmøtet en periode på 30 dager i henhold til 17.8 i lov om horisontal eiendom (Horizontal Property Law). Slik at eiere som ikke var til stede kan melde fra om eventuelle innvendinger. Om det etter 30 dager fortsatt er 60% flertall for forbudet, er beslutningen bindende og påvirker alle eiere. 

Om det blir stemt for et forbud vil urbanisasjonen sannsynligvis registrere resultatet fra årsmøtet i “Land registry”. Det fører til at forbudet også er bindende for tredjeparter. Det vil si fremtidige nye eiere som kjøper eiendom i urbanisasjonen.

Unntak for eiere med utleie lisens

Loven har ikke tilbakevirkende kraft, så om man har drevet med korttidsutleie av feriebolig i Spania og har lisens kan man fortsette med korttidsutleie. Om man ikke har lisens og et slikt forbud ikke enda er på plass, kan du få hjelp av advokat til å skaffe lisens. Man må ha lisens om man skal drive med utleie av feriebolig i Spania. Lisens for korttidsutleie krever en egen lisens. Om du oppdager at urbanisasjonen der din eiendom er skal ta opp dette på årsmøtet, og du ikke har lisens så kan det være lurt å høre med en advokat om du har tid til å få på plass lisens før årsmøtet finner sted. Dette slik at du har muligheten til å leie ut leiligheten eller huset ditt på korttidsbasis.

Eksempel på skjemaet man må fylle ut for å få lisens for å kunne leie ut lovlig.

Forskjellige måter å leie ut feriebolig på i Spania

Om man ønsker å gjøre det enkelt kan man leie ut ukesvis i høysesongen og månedsvis off season.

Man kan også leie ut via Airbnb helt ned på dagsbasis, men det krever som oftest at man gjør noe selv. Man kan også velge at man ikke godtar forespørsler på f eks mindre enn 1 uke.

Et annet alternativ er å leie ut ved langtidsleie.

Bruk profesjonell utleier ved utleie av bolig i Spania

Ved å bruke en profesjonell utleier så tar de seg av alt det praktiske med utleien. De overleverer nøkler, rengjør mellom besøkene, sjekker at alt er som det skal i leiligheten eller huset. De har også som oftest tilgang på altmuligmenn som kan fikse mindre ting i leiligheten eller huset dersom det oppstår behov for å ordne noe.

Skatt på utleie av feriebolig i Spania

Nordmenn som driver med utleie av feriebolig i Spania må betale skatt på leieinntektene ved utleie. Man betaler først skatt til Spania og utgiftene man har betalt i skatt i Spania må meldes inn i Norge via skattemeldingen. Man må ha dokumentasjon på at skatten man har innbetalt for utleie av ferieboligen i Spania. Skatten for utleieinntektene må rapporteres inn og betales i Spania en gang per kvartal. Dette velger de fleste å gjøre via advokat

Fratrekk i skatt ved utleie av feriebolig i Spania

Når man skal betale skatt på utleie av feriebolig i Spania så kan man trekke fra kostnader.

Hvilke kostnader kan man trekke fra ved utleie av feriebolig i Spania?

  • Eventuelle kostnader til utleieselskap eller Airbnb
  • Felleskostnader
  • Vann og strøm utgifter
  • Innboforsikring
  • Kommunal eiendomsskatt
  • Kostnader ved vask av ferieboligen

Advokaten hjelper til med å sette opp regnestykket å regne ut korrekt skatt etter at utgiftene er trukket fra.

Hvordan fylle ut skattemeldingen i Norge ved utleie av feriebolig i Spania?

Når man har betalt skatt på inntekter ved utleie av feriebolig i Spania så må man huske å legge til dette under kreditfradrag i skattemeldingen for å unngå dobbeltbeskatning på leieinntektene. Her kan du lese vår guide til å fylle ut skattemeldingen dersom du har drevet med utleie av feriebolig i Spania.

Kort oppsummert

Skatt til Spania for leieinntekter må rapporteres og betales hvert kvartal. Man har mulighet til fratrekk for enkelte utgifter. For å unngå dobbeltbeskatning må man føre det inn i skattemeldingen som kreditfradrag. Det kan være lurt å bruke et proft utleie selskap til å ta seg av det praktiske. Noen urbanisasjoner har forbud mot korte utleier.

Innholdsfortegnelse

Finn ditt drømmeobjekt ved å bli kontaktet inntil 3 av de beste kjøpsmeglerne.

Fler artikler

uk spain
Les Mer
Nordmenn Spania
Les Mer
Spansk testament
Les Mer
Kjøpe bolig i spania
Les Mer

Planlegger du å kjøpe eller selge bolig?

Godt jobba!

Vi setter deg fortløpende i kontakt med de beste meglerne som vil hjelpe deg i mål med ditt ønske.

Lykke til!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.